นายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน และร่วมกิจกรรมฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในการประชุมประจำเดือน


เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 189 ครั้ง


    วันที่ 30 กันยายน 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้มอบหมายให้ นายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน และร่วมกิจกรรมฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในการประชุมประจำเดือน และจัดกิจกรรมเปลี่ยนขยะเป็นประโยชน์ พร้อกันนึ้ได้รับการสนับสนุนค่าอาหาร ไอศครีม และเงินรางวัล จาก นางโชติกา ฐิตะชนภัค รองนายกเทศมนตรีฯ และนายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรภาพกิจกรรม