นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมตรวจความเรียบร้อยของ บ้านรักษ์สุนัข สถานที่กำจัดขยะ และสถานที่กำจัดสิ่งปฏิกูลของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 94 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงแพงเพชร ภายใต้การนำของนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาลฯ , รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมตรวจความเรียบร้อยของ บ้านรักษ์สุนัข สถานที่กำจัดขยะ และสถานที่กำจัดสิ่งปฏิกูลของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปภาพกิจกรรม