งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านอาหารที่ขอใบอนุญาตจากทางเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 202 ครั้ง


    วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจร้านอาหารที่มาขอใบอนุญาตจากทางเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบภาชนะและการติดตั้งบ่อดักไขมันและให้คำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อเป็นการพัฒนาร้านให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหารภาพกิจกรรม