งานสุขาภิบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุร้องเรียนจำนวน 3 ร้าน


เผยแพร่เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 79 ครั้ง


    วันที่ 3 ต.ค. 62 เวลา 10.00 น. - 15.30 น. ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานสุขาภิบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุร้องเรียนจำนวน 3 ร้าน เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำเพื่อให้ผู้ประกอบการปรับปรุงแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดเหตุร้องเรียนในภายหลัง และเจ้าหน้าที่ได้ตรวจร้านจำหน่ายอาหารที่มาขอมีใบอนุญาตจำนวน 1 ร้าน เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร


ภาพกิจกรรม