งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุง เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก ในชุมชนอนันตสิงห์ และโรงเรียนกําแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 187 ครั้ง


    วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุง เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก ในชุมชนอนันตสิงห์ และโรงเรียนกําแพงเพชร ตามการแจ้งพบผู้ป่วยโรคจากโรงพยาบาลกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม