โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยติดเตียงชุมชนประชาหรรษา


เผยแพร่เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 217 ครั้ง


    วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยติดเตียงชุมชนประชาหรรษา โดยมีนายแพทย์พาทิศ คูหาทัสนะดีกุล จากโรงพยาบาลกำแพงเพชรร่วมด้วย


ภาพกิจกรรม