งานรักษาความสงบเรียบร้อย ออกตรวจพื้นที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการจราจรในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 37 ครั้ง


    วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00-16.30 น. งานเทศกิจ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดฯ ออกปฎิบัติงานดังนี้

-ออกเก็บแผงชำรุดบริเวณศาลหลักเมือง

-ออกตรวจบริเวณหลัง ร.พ.กพ

-ออกตรวจบริเวณตลาดริมปิง

-ออกตรวจภายในเขตเทศบาล


ภาพกิจกรรม