ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะ และทำความสะอาดหลังจบงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2562


เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 100 ครั้ง


    วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะ และทำความสะอาดหลังจบงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2562


ภาพกิจกรรม