ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะหลังจบงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่


เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 75 ครั้ง


    วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะหลังงานกล้วยไข่ และพื้นที่บางส่วนเริ่มเข้าสู่สภาพเดิม


ภาพกิจกรรม