ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บกวาด และล้างถนน หลังจบงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่


เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 81 ครั้ง


    วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บกวาด และล้างถนน หลังจบงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่


ภาพกิจกรรม