งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนท่อทองแดง ชุมชนอนันตสิงห์และวิทยาลัยเทคนิค


เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 85 ครั้ง


    วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนท่อทองแดง ชุมชนอนันตสิงห์และวิทยาลัยเทคนิค ตามการแจ้งโรคจากโรงพยาบาลกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม