ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินเก็บกวาด แซะดิน รางรับน้ำฝนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 75 ครั้ง


    วันที่ 21 ตุลาคม 2562. ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินเก็บกวาด แซะดิน รางรับน้ำฝนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม