นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ


เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 209 ครั้ง


    วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ซึ่งในที่ประชุมได้มีการรายงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนผู้สูองอายุ รวมถึงการรายงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา และอนุมัติแนวทางการแก้ไข ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองกำแพงเพชรภาพกิจกรรม