ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดกิจกรรม ธรรมะสวัสดียามเช้า


เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 463 ครั้ง


    วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดกิจกรรม ธรรมะสวัสดียามเช้า ให้กับสมาชิกของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรมนั่งสมาธิและการออกกำลังกาย เพื่อเป็นการเสริมสร้างกายและใจให้กับผู้สูงอายุภาพกิจกรรม