เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ธารประทีปกำแพงเพชรประจำปี 2562 ณ บริเวณหน้าลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน ริมฝั่งแม่น้ำปิง ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2562


เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 135 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางโชติกา ฐิตะชนภัค รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร คณะผู้บริหารเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนการงานฯผู้อำนวยการสถานศึกษาฯและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ธารประทีป กำแพงเพชร ประจำปี 2562 ซึ่งในปีนี้เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดให้มีการแสดงพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ธารประทีปกำแพงเพชร ประจำปี 2562 ที่สวยงาม พร้อมด้วย พลุตะไลไฟพะเนียงก้องฟ้า ที่จะมาสร้างความประทับใจให้กับผู้ชม และร่วมกันทำบุญในพิธีทอดผ้าป่าแถว ณ วัดบาง


    โดยเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้จัดให้มีกิจกรรมยามค่ำคืน ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2562 เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถที่จะมาเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ธารประทีปกำแพงเพชร ประจำปี 2562 ณ บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน ริมฝั่งแม่น้ำปิง และพบกับ การออกร้านจำหน่ายอาหารจากชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารถนนคนเดิน ฅนกำแพง การสาธิตการทำกระทงสายและของดีชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร รับชมการแสดงของ เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุจังหวัดกำแพงเพชร การแสดงดนตรี การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน กระทงใหญ่ที่สวยงามตระการตา พิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงที่สวยงามชมการประกวดนางนพมาศ และการประกวดนางนพมาศจำแลง เทศบาลเมืองกำแพงเพชรจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียงเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ธารประทีปกำแพงเพชร ประจำปี 2562 ณ บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน ริมฝั่งแม่น้ำปิง


ภาพกิจกรรม