การประชุมบริหารตลาดตามโครงการถนนคนเดิน “ฅนกำแพงแพง” Walking Street ปีงบประมาณ 2563


เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 59 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานใน การประชุมบริหารตลาดตามโครงการถนนคนเดิน “ฅนกำแพงแพง” Walking Street ปีงบประมาณ 2563 นำโดย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพาณิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นางโชติกา ฐิตะชนภัค รองนายกเทศมนตรี นายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรี นายปกษณ์ คำแหลือง ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นางอุโลม ชูสุวรรณ ผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และมีผู้นำกลุ่มตลาด ดังนี้

1.กลุ่มถนนคนเดิน

2.กลุ่มประชารัฐ

3.กลุ่มสินค้าเกษตร

4.กลุ่มย้อนรอย

5.กลุ่มตลาดริมรั้ว

6.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรภาพกิจกรรม