เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย


เผยแพร่เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 92 ครั้ง


    วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้มอบหมายให้ นายปริญญา เหล่าวชิรวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ตรวจแถว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล ในการดำเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562ภาพกิจกรรม