กระทรวงสาธารณสุข มอบเกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 204 ครั้ง


    วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้มอบหมายให้ นางกัณพิชชชา จุลสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้ารับมอบเกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับพื้นฐาน (Environmental Health Accreditation EHA) ด้าน BHA:3002 การจัดการสิ่งปฏิกูล และBHA:4001 การจัดการมูลฝอยทั่วไป จาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ณ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์


ภาพกิจกรรม