นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร รับมอบหนังสือรับรอง EHA ระดับเกียรติบัตร 4 ด้าน จากกระทรวงสาธารณสุข


เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 207 ครั้ง


    วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร และคณะ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ‘EHA Forum 2019 : GREEN For All’ และรับมอบหนังสือรับรอง EHA ระดับเกียรติบัตร จากนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2562

    

     โดยเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้รับเกียรติบัตร จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ EHA 4003,ระบบการจัดการขยะอันตราย , EHA:1003 การจัดการสุขาภิบาลอาหารในที่ทางสาธารรณะ, EHA:2002 การจัดการคุณภาพน้ำประปา (ผลิตโดยหน่วยงานอื่น) และ EHA:6000 การจัดการเหตุรำคาญ


ภาพกิจกรรม