เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลชุมชน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสุง ชุมชนวัดกะโลทัย


เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 232 ครั้ง


    วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลชุมชน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสุง ชุมชนวัดกะโลทัย


ภาพกิจกรรม