ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการล้างถนนชุมชนวิจิตร และถนนเทศา 1 เพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5


เผยแพร่เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 91 ครั้ง


    วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการล้างถนนชุมชนวิจิตร และถนนเทศา 1 เพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5


ภาพกิจกรรม