เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยหลังคลอด ชุมชนวัดกะโลทัย ชุมชนร่วมใจพัฒนา


เผยแพร่เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 186 ครั้ง


    วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563. ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยหลังคลอด ชุมชนวัดกะโลทัย ชุมชนร่วมใจพัฒนา


ภาพกิจกรรม