เทศบาลเมืองกำแพงเพชร มอบป้าย Clean Food Good Taste ตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร สถานประกอบการจำหน่ายอาหาร ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 211 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ร่วมด้วย นายปริญญา เหล่าวชิรวงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นางปัทมา พวงมาลัย รักษาราชการแทนผู้อำนวนการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบป้าย Clean Food Good Taste ตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร สถานประกอบการจำหน่ายอาหาร เขตพื้นที่เทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยร้านอาหารดังกล่าวจะต้องผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับร้านอาหาร ประกอบกับปัจจุบันจังหวัดกำแพงเพชร จัดงานประเพณี นพพระเล่นเพลง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในงาน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จึงรณรงค์ให้สถานประกอบการร้านอาหาร รับการตรวจตามเกณฑ์ มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร โดยได้มอบป้าย Clean Food Good Taste ให้แก่ร้านจำหน่ายอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สุขาภิบาลอาหาร จำนวน 6 ร้าน ดังนี้

1. ร้านเซี้ยงบะหมี่

2. ร้านบะหมี่เซี้ยง รักษ์ชน

3.ร้านบะหมี่ชากังราว เจ้าเก่า

4.ร้านธุรรมรัตนโภชนา

5.ร้านกำแพงเพชรโภชนา

6.ร้านเต่าบะหมี่-เกี้ยว


ภาพกิจกรรม