เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง โรคเรื้อรัง ชุมชนเพชรทรายทอง


เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 323 ครั้ง


    วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง โรคเรื้อรัง ชุมชนเพชรทรายทอง


ภาพกิจกรรม