นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายเฉลิมพล เพชรเฉิดฉิน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการจัดหาเครื่องเล่นเด็กทดแทนของเดิมสวนสิริจิต โซน A


เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 54 ครั้ง

    

    วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายเฉลิมพล เพชรเฉิดฉิน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการจัดหาเครื่องเล่นเด็กทดแทนของเดิมสวนสิริจิต โซน A


ภาพกิจกรรม