โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ลงเยี่ยมบ้านมารดาและทารกหลังคลอด และผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชุมชนกะโลทัยและชุมชนประชาหรรษา


เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 67 ครั้ง


    วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่สาธาณสุข โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ลงเยี่ยมบ้านมารดาและทารกหลังคลอด และผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชุมชนกะโลทัยและชุมชนประชาหรรษา


ภาพกิจกรรม