โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกหน่วยคัดกรองโรคเรื้อรัง รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดและหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ ให้กับประชาชนชุมชนวัดคูยาง


เผยแพร่เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 171 ครั้ง


    วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกหน่วยคัดกรองโรคเรื้อรัง รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดและหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ ตรวจรักษาโรคเบื้องต้นให้กับประชาชนชุมชนวัดคูยาง


ภาพกิจกรรม