โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกตรวจสุขภาพชุมชน คัดกรองผู้ป่วย เบาหวาน ความดัน ที่ชุมชนเพชรชูทรัพย์


เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 238 ครั้ง


    วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกตรวจสุขภาพชุมชน คัดกรองผู้ป่วย เบาหวาน ความดัน ที่ชุมชนเพชรชูทรัพย์


ภาพกิจกรรม