นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพง นำคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการของของช่าง ในการสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติ บริเวณสวนสิริจิตโซน ซี


เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 569 ครั้ง


    วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพง นำคณะผู้บริหาร นายเฉลิมพล เพชรเฉิดฉิน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นายปริญญา เหล่าวชิรวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการของของช่าง ในการสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติ บริเวณสวนสิริจิตโซน ซี


ภาพกิจกรรม