โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยผู้พิการ ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ชุมชนเพชรชูทรัพย์ เพชรทรายทอง และชุมชนประชาหรรษา


เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 216 ครั้ง


    วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพง ได้สั่งการให้ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยผู้พิการ ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ชุมชนเพชรชูทรัพย์ เพชรทรายทอง และชุมชนประชาหรรษา


ภาพกิจกรรม