นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมือง นำคณะผู้บริหาร ตรวจติดตามการติดตั้งโคมไฟฟ้าและตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณถนนสิริจิต ริมแม่น้ำปิง


เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 293 ครั้ง


    วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายปริญญา เหล่าวชิรวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายเฉลิมพล เพชรเฉิดฉิน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ดำเนินการตรวจติดตามการติดตั้งโคมไฟฟ้าและตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณถนนสิริจิต ริมแม่น้ำปิง


ภาพกิจกรรม