เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกดำเนินการล้างถนน ตามนโยบายลดฝุ่นละออง PM 2.5 และเป็นการป้องกันควบคุมโรค COVID - 19 โดยจะดำเนินการจนถึง วันที่ 27 มีนาคม 2563


เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 108 ครั้ง


    ฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บูรณาการร่วมกับงาน เทศกิจ และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ในการออกดำเนินการ ล้างถนน ภายในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดย เริ่มตั้งแต่ วันที่ 16 มีนาคม 2563 ในเส้นทาง ถนนวิจิตร 2 ตั้งแต่ สี่แยกร้านอาหารกิตติโภชนา ถึงสามแยก หน้าวัดคูยาง และจะมีการล้าง ถนน ตามนโยบายลดฝุ่นละออง PM 2.5 และ เป็นการป้องกัน ควบคุมโรค COVID - 19. โดยจะดำเนินการจนถึง วันที่ 27 มีนาคม 2563ภาพกิจกรรม