โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน ผู้สูงอายุ ในชุมชนเพชรชูทรัพย์ ชุมชนเพชรทรายทองและชุมชนพัฒนาท้องถิ่น


เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 189 ครั้ง


    วันที่ 16 มีนาคม 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการ ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน ผู้สูงอายุ การรับประทานยาที่ถูกต้องพร้อมกับเภสัชกร โรงพยาบาลกำแพงเพชร ในชุมชนเพชรชูทรัพย์ ชุมชนเพชรทรายทองและชุมชนพัฒนาท้องถิ่น



ภาพกิจกรรม