กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการตั้งจุดคัดกรอง โรคโควิด 19 ในสำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 252 ครั้ง


    วันที่ 18 มีนาคม 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการตั้งจุดคัดกรอง โรคโควิด 19 ในสำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชรภาพกิจกรรม