การประชุมหัวหน้าส่วนการงาน เพื่อปรึกษาหารือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ตามที่ประชาชนได้เสนอปัญหาความต้องการผ่านเวทีประชาคมชุมชน


เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 58 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน เพื่อปรึกษาหารือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ตามที่ประชาชนได้เสนอปัญหาความต้องการผ่านเวทีประชาคมชุมชน ร่วมด้วยนายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นางศศิธร ศริพงษ์ รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงภาพกิจกรรม