คณะทำงานประเมินตลาด ลงตรวจประเมินตลาดในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ตามโครงการ


เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 5 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 คณะทำงานประเมินตลาด ลงตรวจประเมินตลาดในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประกอบด้วย ตลาดสดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร, ตลาดต้นโพธิ์, และตลาดไนท์บาซ่า ตามโครงการ "ตลาดสดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน ประจำปี 2563" โดยมีนางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ,นางปัทมา พวงมาลัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ


     เนื่องด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำโครงการ "ตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาด ถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน" เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อให้ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยที่มีความประสงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดทำโครงการ ของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา สำหรับในปี พ.ศ. 2563 กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดแนวทางการจัดทำโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2563 ภายใต้แนวคิด "ส่งความห่วงใย ส่งสุขทั่วไทย ส่งใจถึงประชาชน" ตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยในการ "บำบัดทุกข์" และ "บำรุงสุข"ภาพกิจกรรม