คณะทำงานประเมินตลาด ลงตรวจประเมินตลาดในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ตามโครงการ "ตลาดสดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน ประจำปี 2563"


เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 74 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 คณะทำงานประเมินตลาด ลงตรวจประเมินตลาดในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประกอบด้วย ตลาดสดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร, ตลาดต้นโพธิ์, และตลาดไนท์บาซ่า ตามโครงการ "ตลาดสดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน ประจำปี 2563" โดยมีนางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ,นางปัทมา พวงมาลัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ


     เนื่องด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำโครงการ "ตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาด ถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน" เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อให้ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยที่มีความประสงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดทำโครงการ ของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา สำหรับในปี พ.ศ. 2563 กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดแนวทางการจัดทำโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2563 ภายใต้แนวคิด "ส่งความห่วงใย ส่งสุขทั่วไทย ส่งใจถึงประชาชน" ตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยในการ "บำบัดทุกข์" และ "บำรุงสุข"ภาพกิจกรรม