ประชุมคณะทำงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 139 ครั้ง


    วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป้ฯประธานในการประชุมประชุมคณะทำงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมด้วย นางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาลฯ นางปัทมา พวงมาลัย รักษาราชการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายระพิน ดิษทับ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และเจ้าหน้าที่คณะทำงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในการประชุมครั้งนี้ นายผกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ติดตามสถานการณ์ เกี่ยวกับข้อมูลหนังสือสั่งการ ข้อกำหนดต่างๆ การดำเนินการเฝ้าระวัง สรุปสถานการณ์ประจำวัน กิจกรรม


    ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนและสื่อมวลชน พร้อมกันนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ลงพื้นที่ทำความเข้าใจและขอความร่วมมือกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพเพชร ให้ช่วยปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว


ภาพกิจกรรม