งานสุขาภิบาล กองสาธารณสุขฯบูรณาการกับงานเทศกิจ สำนักปลัด ออกตรวจแนะนำร้านอาหารในเขตเทศบาล ให้จำหน่ายอาหารแบบสั่งกลับบ้าน และให้เก็บโต๊ะเก้าอี้ไม่ให้มีการนั่งรับประทานอาหาร ตามคำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 45 ครั้ง

    วันที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานสุขาภิบาล กองสาธารณสุขฯบูรณาการกับงานเทศกิจ สำนักปลัด ออกตรวจแนะนำร้านอาหารในเขตเทศบาล ให้จำหน่ายอาหารแบบสั่งกลับบ้าน และให้เก็บโต๊ะเก้าอี้ไม่ให้มีการนั่งรับประทานอาหาร ตามคำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร โดยรวมพบว่าทุกร้านเข้าใจว่าเปิดร้านได้ตามปกติ จึงแนะนำและให้เซ็นต์หนังสือรับทราบคำสั่งจังหวัดและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดภาพกิจกรรม