งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการรายใหม่ ภายในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 5 ร้าน


เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 45 ครั้ง


    วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการรายใหม่ ภายในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 5 ร้าน โดยแบ่งเป็น กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 3 ร้าน สถานที่สะสมอาหาร จำนวน 1 ร้าน สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 1 ร้าน