กองช่าง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการติดป้ายเตือนและติดคำสั่ง การงดใช้สวนสาธารณะเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19


เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 1,200 ครั้ง


    วันที่ 10 เมษายน 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ กองช่าง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการติดป้ายเตือนและติดคำสั่ง การงดใช้สวนสาธารณะเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19ภาพกิจกรรม