งานสุขาภิบาล กองสาธารณสุขฯบูรณาการกับงานเทศกิจ สำนักปลัด ออกตรวจแนะนำร้านอาหารในเขตเทศบาล ให้จำหน่ายอาหารแบบสั่งกลับบ้าน และให้เก็บโต๊ะเก้าอี้ไม่ให้มีการนั่งรับประทานอาหาร ตามคำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 152 ครั้ง


    วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานสุขาภิบาล กองสาธารณสุขฯบูรณาการกับงานเทศกิจ สำนักปลัด ออกตรวจแนะนำร้านอาหารในเขตเทศบาล ให้จำหน่ายอาหารแบบสั่งกลับบ้าน และให้เก็บโต๊ะเก้าอี้ไม่ให้มีการนั่งรับประทานอาหาร ตามคำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร โดยรวมพบว่าทุกร้านเข้าใจว่าเปิดร้านได้ตามปกติ จึงแนะนำและให้เซ็นต์หนังสือรับทราบคำสั่งจังหวัดและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดภาพกิจกรรม