กองวิชาการและแผนงาน ดำเนินการซักซ้อมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณและการติดตามประเมินผล ประจำปี 2563 กองสวัสดิการฯสังคมและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 56 ครั้ง


    วันที่ 13 เมษายน 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ กองวิชาการและแผนงาน ดำเนินการซักซ้อมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณและการติดตามประเมินผล ประจำปี 2563 กองสวัสดิการสังคมและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมภาพกิจกรรม