นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร งดรับเงินเดือน ซื้อถุงยังชีพแจกพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 114 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 11.30 น. นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร มอบถุงยังชีพให้กับพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 250 ชุด ประกอบด้วย ข้าวสาร น้ำมันพืช น้ำปลา บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และหน้ากากอนามัยผ้า สำหรับป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ร่วมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม


    เนื่องด้วยปัจจุบันเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด 19 และมีการออกมาตรการ ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความผลกระทบในด้านรายได้ ซึ่งเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้มีการสำรวจพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พบว่าพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและมีผลกระทบทางรายได้จากสถานการณ์ดังกล่าว เนื่องสมาชิกในครอบครัวบางคนขาดรายได้ เพราะผู้ประกอบการหรือนายจ้าง ได้หยุดกิจการหรืองดการให้บริการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019


    นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร และนายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้รับทราบถึงปัญหาความเดือนร้อนของพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จึงงดรับเงินเดือน และดำเนินการซื้อถุงยังชีพแจกพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อหวังบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมโครงการจัดหาอาชีพ และฝึกอบรมอาชีพเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนผู้ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในครั้งนี้ต่อไปภาพกิจกรรม