เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนในชุมชนทรัพย์ทวี และชุมชนเกาะทวี


เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 153 ครั้ง


    ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยไม่คิดมูลค่า


     โดยวันที่ 20 เมษายน 2563 มีกำหนดการ ดังนี้

เวลา 09.00 - 11.30 น. ชุมชนทรัพย์ทวี สถานที่ หน้าร้านโปรด

เวลา 13.00 -15.30 น. ชุมชนเกาะทวี สถานที่ บ้านประธานชุมชน


     พร้อมกันนี้ ขอความร่วมมือทุกท่าน กรุณาอย่าให้ที่อาศัยและอาหารแก่สุนัขจรจัด เพราะอาจเป็นอันตรายต่อสมาชิกในครอบครัวของท่าน และหากพบว่าสุนัขตัวใดแสดงอาการของโรคพิษสุนัขบ้า โปรดแจ้งเทศบาลเมืองกำแพงเพชรโดยด่วน เพื่อดำเนินการต่อไป ????เทศบาลเมืองกำแพงเพชรจะออกให้บริการฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ???? ขอความร่วมมือท่านเจ้าของสัตว์เลี้ยงปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการเข้ารับบริการ ???????? ข้อปฎิบัติสำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยง ที่มารับบริการฉีดวัคซีนฯ

1. กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยเพื่อประกอบการลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีน

2. ต้องใส่หน้ากากอนามัย

3. เจ้าหน้าที่จะจัดให้ผู้รับบริการนั่งห่างกัน 1 เมตรภาพกิจกรรม