เจ้าหน้าที่งานสุขาภิบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจ และเจ้าหน้าที่อำเภอเมือง ร่วมตรวจร้านจำหน่ายอาหารให้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 54 ครั้ง


    วันที่ 20 เมษายน 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่งานสุขาภิบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจ และเจ้าหน้าที่อำเภอเมือง ร่วมตรวจร้านจำหน่ายอาหารให้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดกำแพงเพชรภาพกิจกรรม