นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นเพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและผู้ผู้ปฏิบัติงาน ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนเพชรทรายทอง ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนั


เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 55 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นเพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและผู้ผู้ปฏิบัติงาน ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนเพชรทรายทอง ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามประกาศของกรม ปศุสัตว์ เรื่อง ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมภาพกิจกรรม