กองทุนสวัสดิการกองการศึกษา เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดกิจกรรมช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก กองทุนสวัสดิการกองการศึกษา ช่วงโรคระบาดโควิด 19 โดยจัดทำถุงยั้งชีพแจกให้กับสมาชิกกองทุนสวัสดิการกองการศึกษาฟรี จำนวน 163 ชุด


เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 83 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 16.30 น. กองทุนสวัสดิการกองการศึกษา เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ภายใต้การนำของนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร และคณะผู้บริหารฯ จัดกิจกรรมช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก กองทุนสวัสดิการกองการศึกษา ช่วงโรคระบาดโควิด 19 โดยจัดทำถุงยั้งชีพแจกให้กับสมาชิกกองทุนสวัสดิการกองการศึกษาฟรี จำนวน 163 ชุด ประกอบด้วยข้าวสารถุงละ 5 กิโลและปลากระป๋อง จำนวน 1 โหล เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับสมาชิก ในช่วงที่เกิดการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 เพื่อให้เราผ่านช่วงวิกฤติที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกันภาพกิจกรรม