นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ฉบับที่ 7 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 155 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.30 น. เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอเมืองกำแพงเพชร นำโดย นายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ฉบับที่ 7 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับตลาดต้นโพธิ์ และมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้ประกอบการค้าภายในตลาด และประชาชนที่มาใช้บริการภาพกิจกรรม