นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นเพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและผู้ปฏิบัติงาน ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ชุมชนเกาะแขก


เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 104 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายปริญญา เหล่าวชิรวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร, นายเฉลิมพล เพชรเฉิดฉิน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ลงพื้นเพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและผู้ปฏิบัติงาน ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามประกาศของกรม ปศุสัตว์ เรื่อง ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ณ ชุมชนเกาะแขก


    พร้อมกันนี้ ขอความร่วมมือทุกท่าน กรุณาอย่าให้ที่อาศัยและอาหารแก่สุนัขจรจัด เพราะอาจเป็นอันตรายต่อสมาชิกในครอบครัวของท่าน และหากพบว่าสุนัขตัวใดแสดงอาการของโรคพิษสุนัขบ้า โปรดแจ้งเทศบาลเมืองกำแพงเพชรโดยด่วน เพื่อดำเนินการต่อไป ????เทศบาลเมืองกำแพงเพชรจะออกให้บริการฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ???? ขอความร่วมมือท่านเจ้าของสัตว์เลี้ยงปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการเข้ารับบริการ ???????? ข้อปฎิบัติสำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยง ที่มารับบริการฉีดวัคซีนฯ

1. กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยเพื่อประกอบการลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีน

2. ต้องใส่หน้ากากอนามัย

3. เจ้าหน้าที่จะจัดให้ผู้รับบริการนั่งห่างกัน 1 เมตรภาพกิจกรรม