นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ฉบับที่ 7 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 291 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น. เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอเมืองกำแพงเพชร นำโดย นายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ฉบับที่ 7 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับตลาดไนท์บาร์ซา และมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้ประกอบการค้าภายในตลาด และประชาชนที่มาใช้บริการภาพกิจกรรม